top of page

Reference

Alenka.jpg

Barunka je mojim sprievodcom už niekoľko rokov. Som veľmi vďačná za jej vedenie, múdry a láskavý prístup, otvorenosť a bezpečie, ktoré na konzultáciách vytvára. Pokora, s akou pristupuje k svojmu poslaniu otvára v druhom dôveru, a tak sa proces liečenia a zmeny môže diať. Témy a zranenia sa riešia a liečia za pomoci kameňov a vyššieho vedenia, na ktoré sa Bára napája. Dary, ktoré má, sú veľmi vzácne a cítim absolútnu dôveru, že ich používa v prospech človeka, ktorý ich potrebuje a tiež v prospech celku. Na konzultáciách hovorím o veciach, ktoré ma ťažia, o emóciách či bolesti v tele, ktorým mnoho razy nerozumiem. Barunka sa dokáže na mňa naladiť a vidí príčiny, ktoré pomenuje. Je veľmi úľavné vedieť a neboriť sa tápaním v nepoznamom.  Na stretnutiach sa dejú doslova zázraky. Ide sa do hĺbky, prebiehajú silné procesy. Vedú k uvoľneniu, zvedomeniu, k sebazpoznaniu a napojeniu na seba, ako aj k väčšej zodpovednosti. 

Veľká vďaka za Teba Barunka, si svetlo. 

                                                                                           

Alenka 36 let

bottom of page