top of page
IMG_20200514_174914-01-01_edited.jpg

S jakými tématy pracuji?

 • Pomocník na cestě sebepoznání, na cestě k sobě a orientaci v hlubinách

 • Jak správně naslouchat sám sobě a svým dětem

 • Sebejistota, sebevědomí, láska k sobě a ke svému blízkému okolí

 • Jistota, kořeny, pozitivní ano životu

 • Porozumění, proč se určité věci dějou a na základě tohoto porozumění, člověk může věci změnit nebo jen přijmout.

 • Problémy se spánkem, únavou, únavový syndrom

 • Uvolnění těla, mysli a práce se svou vlastní energií („silou“), vnitřní a osobní síla

 • Porozumění sám sobě, svým potřebám

 • Práce s dechem, prozření, ladění se na vyšší vibrace

 • Vyrovnanost, zdraví, zlatý střed, plodnost a příchod potomka

 • Nedaří se otěhotnět nebo dochází k potratům kolem 12 týdne či později

 • Kdo jsem, kam jdu a co potřebuji (místo musím a chci)

 • Sebe péče, imunita, zdraví, seberozvoj

 • Pozitivní vnímání sebe, lidí, situací, víra v dobro, v to že věci dobře dopadnou

 • Čištění rodu (témata, která jsou u člověka rodová – dědí se z generace na generaci) – práce s odpuštěním

 • Práce s hranicemi – zdravé hranice, znalost sám sebe, svých schopností a dovedností, svého směřování

 • Práce s pocity a emocemi dětí, aby nepřerostly v nemoc

 • Dětem a mladistvým pomáhám s tématy hranic, sebelásky a sebedůvěry

 • Dětem a mladistvým pomáhám s tématy vnitřní rovnováhy, rozhodnutí se pro správnou školu, směrování (poslouchání svého srdce a rozlišení, co je rozum, mysl a ego)

 • A další

bottom of page